Low
Median
High
$116,899
$149,107
$184,991
 
Location
Price
Houston, TX
$184,991
Deerfield Beach, FL
$116,899
Houston, TX
$145,430
Low
Median
High
$123,940
$159,795
$215,570
 
Location
Price
New York, NY
$194,620
New York, NY
$177,760
New York, NY
$181,390
Norwell, MA
$174,900
Houston, TX
$159,991
2020 Porsche Taycan - (GC-49330)
Houston, TX
$151,991
New York, NY
$128,860
Houston, TX
$159,991
Houston, TX
$176,991
2020 Porsche Taycan - (GC-46679)
Pasadena, CA
$165,670
New York, NY
$136,630
New York, NY
$140,180
New York, NY
$184,400
New York, NY
$215,570
2020 Porsche Taycan - (GC-64659)
High Point, NC
$132,888
High Point, NC
$135,888
Sterling, VA
$199,988
New York, NY
$123,940
New York, NY
$141,400
New York, NY
$162,260
New York, NY
$128,730
New York, NY
$141,450